Своїм партнерам ми пропонуємо виконання робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом, новим будівництвом, реконструкцією і технічним переоснащенням об’єктів залізничної інфраструктури та об’єктів цивільного будівництва.

У процесі виконання робіт наші фахівці:

• здійснюють технічний нагляд і моніторинг виконання робіт кожного етапу будівництва;

• забезпечують контроль відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, затвердженої проектно-кошторисної документації та внесеним, у ході виконання робіт, змін, технології виконання робіт, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, екологічним нормам та іншим нормативним документам;

• співпрацюють з проектними організаціями;

• проводять огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих конструктивних елементів;

• ведуть облік завершених фізичних обсягів будівельних робіт, оформлюють акти робіт, виконаних з недоліками;

• виявляють і вивчають причини, які призводять до порушень строків будівництва та погіршення його якості, вживають заходів щодо запобігання цих порушень;

• контролюють якість та обсяги виконаних будівельних робіт, перевіряють своєчасність усунення дефектів, зазначених в актах, виданих відповідними органами за результатами перевірок, запобігають появі дефектів у подальшому;

• беруть участь в розгляді змін до проектних, об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, що виникають в процесі будівництва, та забезпечують поліпшення техніко-економічних показників об’єктів будівництва, показників якості матеріалів, конструкцій і виконання будівельно-монтажних робіт.

• оперативно вирішують питання по заміні матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт);

• беруть участь у проведенні перевірок відповідними органами і прийнятті в експлуатацію будівельних об’єктів в установленому порядку;

• перевіряють наявність технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, матеріалів і т.п., а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань;

• здійснюють нагляд за комплектністю та правильністю ведення встановленої виконавчої, технічної документації, перевіряють правильність і своєчасність її оформлення.

Всі роботи з технічного нагляду виконують особи, які мають кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, іменну печатку, відповідне посвідчення інженера технічного нагляду, та зареєстровані в реєстрі атестованих осіб.