Послуги в області інженерної геодезії

Компанія надає своїм партнерам комплекс послуг з інженерно-геодезичних робіт.

Сьогодні виконання геодезичних робіт (або інженерно-геодезичні вишукування для будівництва) — необхідна і важлива частина будь-якого будівництва. Геодезія — це ціла наукова галузь, яка займається вивченням і практичним застосуванням знань в області вимірювань на місцевості. В основі виконання усіх геодезичних робіт лежать глибокі знання, накопичений досвід і сучасні технології.

Об’єктом вивчення інженерно-геодезичних робіт є рельєф і ситуація в межах ділянки будівництва, на обраному майданчику або трасі.

Зміст геодезичних робіт:

 • Топографічна зйомка загального призначення і (або) її оновлення (коректура) в масштабах 1: 500 — 1: 10000 при проведенні інженерних вишукувань для будівництва, експлуатації будівель і споруд, межування земель, ведення Кадастру, а також інших вишукувань і спеціальних робіт.
 • Зйомка підземних і надземних споруд (інженерних комунікацій) в масштабах 1: 500 — 1: 5000 при проведенні інженерних вишукувань, для будівництва, експлуатації будівель і споруд, межування земель, ведення Кадастру, а також інших вишукувань і спеціальних робіт.
 • Топографо-геодезичні роботи для цілей землеустрою та кадастрів.
 • Складання, оновлення, підготовка до видання, копіювання в графічному, цифровому (електронному), фотографічному і інших варіантах топографічних планів, у тому числі топографічних планів міст, масштабів більше 1: 10000
 • Створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР) і ортофотоплану місцевості, тривимірних моделей об’єктів і рослинності, а також векторного плану місцевості, використовуючи технологію повітряного лазерного сканування.

Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва:

 • винесення в натуру розбивочної основи, частин і конструктивних елементів будівель;
 • внутрішня розбивка будівель;
 • виконавча геодезична зйомка;
 • геодезичний контроль геометричних параметрів будівель;
 • геодезичні роботи (топографо-геодезичні роботи) під час монтажу устаткування, вивірки підкранових колій та перевірці вертикальності колон, споруд та їх елементів.

У результаті виконаних геодезичних робіт, топографо-геодезичних робіт формується технічний звіт, що містить схеми планово-висотних геодезичних мереж, матеріали польових вимірювань, зрівнювання і оцінки точності, каталоги координат і висот у необхідних системах, кроки на кожен пункт з описанням його типу та місця розташування. В обов’язковому порядку проводиться польовий контроль і приймання матеріалів геодезичних робіт фахівцями Замовника. Висока якість роботи забезпечується за рахунок застосування новітніх цифрових технологій. Дані обробляються за допомогою програмних комплексів.

 

Послуги в області інженерної геології

Компанія надає своїм партнерам послуги інженерно-геологічних вишукувань.

Під інженерно-геологічними дослідженнями мається на увазі комплексне вивчення геологічних особливостей ділянки, відведеної під будівництво. Відповідно до вимог «Інженерно-геологічні вишукування для будівництва» інформація, отримана в результаті геологічних робіт, є основою для розробки проектної документації.

Геологічні вишукування дають можливість технічного обґрунтування доцільності і принципову можливість будівництва в умовах конкретної місцевості на стадії проектування. При необхідності попередньої оцінки економічної доцільності будівництва в заданому районі, інженерно-геологічні вишукування є обов’язковим етапом передпроектної підготовки.

В ході геологічних вишукувань визначаються особливості рельєфу і гідрологічного режиму району майбутньої забудови, вивченню підлягає механічний склад грунту. Всебічне інженерно-геологічне дослідження району майбутньої забудови має ключове значення в плануванні забудови і проводиться на етапі передпроектної підготовки.

Інженерно-геологічні вишукування проводяться для визначення надійності ділянки, відведеної під будівництво, безпосередньо перед початком проектування майбутнього об’єкта. Подальше проектування проводиться на підставі даних про фізико-хімічні властивості грунту і гідрологічні режими ділянки. При нестачі або повній відсутності даних геологічних вишукувань зростає ймовірність інженерних помилок при проектуванні.

У розпорядженні наших фахівців геологів є бурове обладнання, а також лабораторія, повністю укомплектована усім необхідним для виконання досліджень. Таким чином, наша компанія може гарантувати високу якість дослідження за доступною вартістю.

Інженерно-геологічні вишукування включають у себе два основних комплекси робіт:

Польові роботи:

 • аналіз архівних матеріалів про аналогічні дослідження в районі майбутнього будівництва (якщо такі є);
 • рекогносцирувальне обстеження території;
 • бурові та гірничопрохідницькі роботи;
 • відбір проб грунту і води для лабораторних досліджень хімічних і фізико-механічних властивостей;
 • геофізичне обстеження для виявлення ділянок з несприятливими геологічними характеристиками, виявлення підземних трас, комунікацій та інших об’єктів;
 • вивчення геологічної будови території, відведеної під будівництво;
 • вивчення гідрологічного режиму, складу грунтових вод і особливостей грунтів у заданому районі;
 • виявлення існуючих і потенційно можливих процесів, які становлять небезпеку для будівництва та подальшої експлуатації об’єкта;
 • геодезична прив’язка об’єкта і супутніх інженерних виробок до місцевості.

Лабораторно-дослідні роботи:

 • аналіз фізико-хімічних властивостей грунту;
 • аналіз грунту для визначення обмінної поглинальної здатності, усадки, набухання, осмосу і дифузії, корозійної активності та інших;
 • вивчення гідрологічного режиму ділянки, складу грунтових вод і характеристик грунтів;
 • комплексний аналіз грунту для отримання даних про хімічний склад грунту і визначення геотектонічної платформи;
 • складання технічного звіту за результатами досліджень.

Фізико-хімічні характеристики грунту і грунтів зводяться в таблиці, які разом з топографічним планом додаються до технічного звіту про проведені геологічні роботи. Звіт складається на основі нормативних документів, що регламентують обсяг робіт.